İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda (Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu) Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli çocuk/çocuklarına  % 25 indirim uygulanacaktır.

-İndirim ilgili eğitim öğretim yılı için okulun ilan ettiği KDV hariç eğitim ücreti üzerinden % 25 (Yüzde Yirmibeş) olarak uygulanacaktır.

-Eğitim ücreti dışında kalan ve gerek okul gerekse de seçilmiş taşeronlar tarafından sağlanan taşıma, kıyafet, yemek,kitap-kırtasiye ve benzer tür eğitimle ilgili olan tüm hizmet ve etkinlik ücretlerinden indirim uygulanmayacaktır.

-Kurum mensubunun bir ve/veya fazla cocuğu olması ve çocuklarına kayıt yaptırmayı arzu etmesi halinde, indirim her çocuk için uygulanacaktır.

-İndirim uygulanan kurum mensubu çocuğuna/çocuklarına İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve indirimler Yönetmeliği'nde belirtilen kardeş ve/veya benzer indirimlerin hiçbiri uygulanmaz.

-İndirim öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda eğitime devam ettiği sürece uygulanır.Ancak öğrenciye (Anaokulu ile 1., 2., 3. ve 4. sınıflar hariç) ortaokulda ''Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'' veya lisede ''Disiplin Kurulu'' tarafından yaptırım uygulanmış olması, okul müdürlüğünce 2 kere yazı ile uyarılmış olması ve/veya sınıf tekrarı yapması halinde, bir sonraki eğitim öğretim yılında indirim uygulanmaz.

-Öğrenci, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve İndirimler Yönetmeliği'nde belirtilen şekilde başarı bursu almaya hak kazanmış ise sadece o oran uygulanır.

2020-2021 eğitim öğretim yılı için Üniversitemize verilecek kontenjanlar:

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci,

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi İlkokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci,

İTÜ GVO Özel Beyerbeyi Ortaokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci.

Başvurularda kurum kimlik kartı ibrazı gereklidir.

Ayrıntılar için tıklayınız.